Search
Close this search box.

Nahlédněte pod pokličku – výroba sochy Níké Samothrácké

Články

Samothrácká Níké je socha, která se nachází v muzeu Louvre v Paříži. Mastercam se nedávno spojil se společnostmi YASDA Precision, Mitsubishi Materials a Methods Machine Tools, aby vytvořil 11palcovou repliku slavné 18metrové sochy.

V programu Mastercam je socha ve formě mesh souboru s více než pěti miliony plochami a měla velikost 10 gigabajtů. Mastercam zpracoval díl od nezpracovaného kusu materiálu až po hotový díl. „Nikdy v životě jsem nevyrobil díl takového kalibru,“ řekl Chad Chmura, obchodní inženýr Mastercamu. Celková doba cyklu tohoto projektu byla více než 110 hodin – necelých pět dní v kuse!

Zde je několik nejzajímavějších funkcí Mastercamu použitých při tvorbě tohoto úžasného díla.

Detekce přejetí hloubky polotovaru

Pro zahájení hrubovací fáze sochy byla použita dráha nástroje Dynamické opt. hrubování programu Mastercam.

V Mastercamu 2023 jsme zavedli zaškrtávací políčko Detekovat přejetí hloubky polotovaru, které umožňuje uživateli vynechat všechny řezy vzduchem pouhým kliknutím na políčko. Použitím této funkce se doba běhu dráhy nástroje zkrátila o třetinu z 18 minut na 12 minut. Zaškrtávací políčko Detekovat přejetí hloubky polotovaru bylo v projektu Níké neocenitelné, protože tento díl byl plný skrytých podřezů.

Jednotná víceosá dráha

Jednotná víceosá dráha nástroje Mastercam pomohla dokončit sochu Níké, protože umožnila stroji YASDA provádět dlouhé plynulé pohyby v několika fázích projektu, včetně křídel a přední části šatů. Protože socha byla mesh souborem tvořeným ze sítě polygonů, mohli jsme vytvořit drátěný profil v libovolném bodě sítě, takže byly vytvořeny řídící křivky, které kopírovaly záhyby křivek šatů.

Pomocí této křivky jako řídicí křivky v Jednotné víceosé dráze jsme mohli řídit řádkování tak, aby přesně sledovalo obrys šatů, díky čemuž řádkování dráhy nástroje splynulo s profilem dílu.

Pokročilá detekce kolizí držáku nástroje

Při programování tak složitého dílu, jako je soška Nike, je nezbytné zajistit bezpečnost nástroje a držáku. Mastercam má možnost použít kontrolu držáku, což znamená, že můžeme omezit pohyb dráhy nástroje nebo vytvořit pohyb náklonu, kdykoli bude náš držák nástroje zasahovat do dílu.

Při práci na soše Nike jsme museli udržovat naši dráhu nástroje v pohybu bez jakýchkoli kolizí. Funkce Mastercamu detekce kolizí držáku nástroje umožňuje uživateli vypočítat bezpečnou minimální projekci nástroje pro všechny frézovací dráhy nástrojů.

Speciální poděkování

Socha Niké Samothrácká je skutečně neuvěřitelným dílem, které jsme s nadšením vytvořili pomocí programu Mastercam. Složitost dílu umožnila našim inženýrům otestovat hranice možností Mastercamu. Zvláštní poděkování posíláme našim partnerům, společnostem YASDA Precision, Methods Machine Tools, 5th Axis, Lyndex-Nikken a Mitsubishi Materials, kteří přispěli k jeho realizaci.

Výuková verze zdarma!

Po stažení získáte přístup k celé řadě funkcí CAD/CAM aplikací Mastercam, včetně frézování, soustružení, soustružení-frézování, dřevoobrábění, víceosého frézování, drátového řezání, kreslení a dalších.