Search
Close this search box.

5osé obrábění po křivce

Pětiosé obrábění po křivce vám pomůže lépe využívat možnosti pětiosých strojů. Váš víceosý stroj je schopen přesně obrábět podél složitě zakřivené hrany při zachování správného úhlu a kontaktu nástroje.

Řízení osy nástroje je to, co odlišuje víceosé dráhy nástroje od běžných povrchových, konturových a bodových drah nástroje. Možnost manipulovat s úhlem nástroje vzhledem k řeznému vzoru vám dává do rukou větší míru kontroly. Rychlost řezu, kvalitu dokončování a životnost nástroje lze zlepšit pomocí řízení osy nástroje.

Mastercam 5osé obrábění po křivce je praktickým vstupním bodem do víceosého obrábění, vytváří kvalitní dráhy nástrojů a zároveň zkracuje dobu programování.

Aplikace

Základní pětiosý pohyb, který zajišťuje řízení osy nástroje podél řetězce. Ideální doplněk pro provozovny, které začínají s víceosým obráběním, nebo pro ty, které se zaměřují na víceosé obrábění.

Letecké společnosti

Rozšiřování dílny

Výrobci zdravotnických přístrojů

Vzdělávací instituce

Funkce a výhody 5osého obrábění po křivce​

Ořezávání

Řezání složité trojrozměrné kontury pětiosým pohybem složeným z 3D řetězce, ploch nebo hran tělesa, obecně pro pětiosé ořezávací operace.

Efektivita

Logický pohyb, plynulé přechody a účinné řízení vektorů dohromady umožňují obrábět složité křivky dílů v jediném nastavení.

Flexibilita

Otevřete libovolný CAD soubor v Mastercamu a získejte přístup k nástrojům pro modelování a úpravu těles, abyste mohli rychle zakládat a odebírat díly ze strojů. Není třeba znovu vytvářet díly od začátku – vše zvládnete v Mastercamu.

Produktivita

Poskytuje ekonomicky efektivní způsob generování pětiosého kódu pro provoz CNC strojů.

Podpora v češtině

Přinášíme dlouholeté praktické zkušenosti specifické pro Českou a Slovenskou republiku, abyste jako uživatelé Mastercamu měli vždy k dispozici podporu, kterou potřebujete k maximálnímu využití své investice.

Výuková verze zdarma!

Po stažení získáte přístup k celé řadě funkcí CAD/CAM aplikací Mastercam, včetně frézování, soustružení, soustružení-frézování, dřevoobrábění, víceosého frézování, drátového řezání, kreslení a dalších.