5osé obrábění po křivce

Pětiosé obrábění po křivce vám pomůže lépe využívat možnosti pětiosých strojů. Váš víceosý stroj je schopen přesně obrábět podél složitě zakřivené hrany při zachování správného úhlu a kontaktu nástroje.

Řízení osy nástroje je to, co odlišuje víceosé dráhy nástroje od běžných povrchových, konturových a bodových drah nástroje. Možnost manipulovat s úhlem nástroje vzhledem k řeznému vzoru vám dává do rukou větší míru kontroly. Rychlost řezu, kvalitu dokončování a životnost nástroje lze zlepšit pomocí řízení osy nástroje.

Mastercam 5osé obrábění po křivce je praktickým vstupním bodem do víceosého obrábění, vytváří kvalitní dráhy nástrojů a zároveň zkracuje dobu programování.

Aplikace

Základní pětiosý pohyb, který zajišťuje řízení osy nástroje podél řetězce. Ideální doplněk pro provozovny, které začínají s víceosým obráběním, nebo pro ty, které se zaměřují na víceosé obrábění.

Letecké společnosti

Rozšiřování dílny

Výrobci zdravotnických přístrojů

Vzdělávací instituce

Funkce a výhody 5osého obrábění po křivce​

Ořezávání

Řezání složité trojrozměrné kontury pětiosým pohybem složeným z 3D řetězce, ploch nebo hran tělesa, obecně pro pětiosé ořezávací operace.

Efektivita

Logický pohyb, plynulé přechody a účinné řízení vektorů dohromady umožňují obrábět složité křivky dílů v jediném nastavení.

Flexibilita

Otevřete libovolný CAD soubor v Mastercamu a získejte přístup k nástrojům pro modelování a úpravu těles, abyste mohli rychle zakládat a odebírat díly ze strojů. Není třeba znovu vytvářet díly od začátku – vše zvládnete v Mastercamu.

Produktivita

Poskytuje ekonomicky efektivní způsob generování pětiosého kódu pro provoz CNC strojů.

Podpora v češtině

Přinášíme dlouholeté praktické zkušenosti specifické pro Českou a Slovenskou republiku, abyste jako uživatelé Mastercamu měli vždy k dispozici podporu, kterou potřebujete k maximálnímu využití své investice.

Výuková verze zdarma!

Po stažení získáte přístup k celé řadě funkcí CAD/CAM aplikací Mastercam, včetně frézování, soustružení, soustružení-frézování, dřevoobrábění, víceosého frézování, drátového řezání, kreslení a dalších.