Instalační soubory

Nejčastěji se používá k obrábění otvorů motoru u závodních a vysoce výkonných motorů. Port Expert odstraňuje materiál, aby bylo možné vyfrézovat kanál podle přesných technických specifikací. Obrábění trubek je také obzvláště užitečné pro letecké společnosti, které potřebují obrábět otvory, které nelze provést vrtáním.