Search
Close this search box.

CAD

Mastercam Design je řešení pro kreslení a 3D modelovánáí, které díky robustní sadě nástrojů CAD zjednodušuje tvorbu i těch nejsložitějších dílů. Design je součástí sady produktů Mastercam. Je k dispozici také jako samostatný produkt.

Tento výkonný CAD engine obsahuje nástroje pro modelování a přípravu pro CAM programátory, které umožňují rychlé zakládání dílů do strojů a jejich odebírání, od opravování vad v importovaném modelu až po vytváření přípravků pro upnutí dílu na obráběcím stroji – a mnoho dalšího.

  • Komplexní platforma CAD.
  • Přímé modelování, funkce pro import souborů a editaci modelů.
  • CAD pro CAM podporuje efektivitu výroby.
Podstatnou výhodou našeho integrovaného CAD pro CAM je možnost importovat soubory prakticky z jakéhokoli konstrukčního softwaru. Mastercam obsahuje velký výběr importérů CAD modelů, takže bez ohledu na to, kde byl model vytvořen, jej můžete importovat a upravit podle potřeby pro potřeby vašeho obrábění.
  • Mastercam dokáže číst soubory CAD z ASCII, CADL, DWG, DXF, EPS, IGES, Inventor (IPT, IDW, IAM), soubory KeyCreator (CKD), Parasolidy, Rhino 3DM, SOLIDWORKS (SLDPRT, SLDASM, SLDDRW), SAT (ACIS solids), Solid Edge (PAR & PSM), SpaceClaim soubory (SCDOC), STEP, STL a VDA.
  • K dispozici jsou speciální převodníky formátů pro čtení CAD souborů z UG/NX, CoroPlus®, Creo a CATIA™.
  • Kompletní 3D CAD modelování.
  • Import, tvorba a manipulace s daty drátěného modelu, ploch, STL a těles.
  • Mastercam Art umožňuje pracovat se soubory včetně JPG, TIFF a rastrových obrázků a vytvářet 3D reliéf na základě nastavení uživatele.

Funkce

Robustní CAD

Komplexní sada nástrojů pro vytváření/import a úpravy modelů za účelem jejich přípravy pro obrábění.

Přímá editace těles

Tato sada nástrojů, kterou naleznete na pásu Úprava těles, umožňuje upravovat tělesa, u nichž není k dispozici historie úprav. Můžete vybrat plochy tělesa a změnit jejich délku, můžete upravit poloměry koutů nebo je všechny odstranit. Můžete vybrat šrouby nebo otvory a přesunout je, zkopírovat nebo zcela odstranit.

Kreslení

Rozměry, popisky a poznámky jsou součástí našich funkcí pro kreslení, které slouží ke sdělování důležitých informací o návrhu pracovníkům v dílně.

Drátěný model

Obsahuje vše, co potřebujete k vytváření a úpravám čar, oblouků, splajnů a bodů. Kromě tvorby 2D výkresů vám funkce ve 3D nabízejí neomezenou flexibilitu pro snadné vytváření potřebné geometrie.

Plochy

Modelování povrchů je vynikající způsob vytváření, úprav a zobrazování tvarů od jednoduchých rotačních ploch až po složité organické tvary, které nelze snadno vytvořit pomocí drátěného modelu. Mastercam vám nabízí rozsáhlou sadu nástrojů pro navrhování povrchů s přímou kontrolou nad každým detailem vaší práce.

Tělesa s historií úprav

Umožňuje konstruovat modely z nejjednodušších drátěných výkresů a pokračovat v úpravách modelu tak, aby splňoval požadovaný výsledek. Tyto funkce vytvářejí postupnou historii jednotlivých operací, kterou lze snadno upravovat podle potřeby a automaticky aktualizovat navazující operace. Tyto funkce nabízejí velkou flexibilitu pro budoucí změny.

Bezplatný software

Vyzkoušejte si světovou jedničku mezi CAM softwary. Stáhněte si bezplatnou demoverzi Mastercamu. Využijte ji k učení se a seznamte se s nejnovějšími pokroky v CAD/CAM odvětví.

Často kladené dotazy

K čemu se CAM používá při navrhování?

Software pro počítačem řízenou výrobu (CAM) se při navrhování používá k výrobě prototypů a výrobních dílů. Pomocí softwaru, jako je Mastercam, se díly vytvořené v konstrukčním softwaru připravují k obrábění. CAM software generuje dráhy nástrojů, které ovládají CNC stroj k obrábění nebo 3D tisku dílů podle specifikací návrhu.

Jak CAD a CAM pomáhají konstruktérům?

CAD a CAM zvyšují produktivitu od návrhu až po výrobní proces díky digitálním řešením, která pomáhají konstruktérům využít jejich tvůrčí a technické znalosti. Hranici toho, co lze pomocí CAD navrhovat, představuje skutečně jen lidská představivost.

Proč se CAD a CAM používají v odvětví designu?

Software CAD/CAM se v návrhářském průmyslu používá proto, že tato technologie umožňuje rychlou tvorbu prototypů a iterační procesy návrhu. Pomocí systému CAD/CAM můžete dosáhnout sériové výroby za dobu, která kdysi byla nutná k vytvoření výkresů.

Jaké je využití softwaru CAD/CAM při navrhování výrobků?

Software CAD/CAM se používá při navrhování výrobků a přináší digitální flexibilitu a automatizaci procesů navrhování a výroby. Využití těchto technologií přináší do návrhu výrobku rychlost a efektivitu, které mohou snížit bariéru vstupu na trh a zvýšit šance na úspěšné uvedení na trh v důsledku digitálního iterování a rychlé výroby prototypů.

Co lze pomocí CADu navrhovat?

Software pro počítačem řízené navrhování, označovaný jako CAD, lze použít k navrhování všeho od průmyslových výrobních dílů přes umělecké instalace až po předměty denní potřeby, které najdete ve své domácnosti. CAD software se používá k navrhování dílů pro automobily a dopravní průmysl, životně důležitých dílů a přístrojů ve zdravotnictví, různých součástí v leteckém průmyslu a mnoho dalšího.

Jak CAD ovlivnil designový průmysl?

Pokrok v technologii CAD posílil konstrukční průmysl. CAD programy poskytují digitální nástroje pro zlepšení kvality návrhu, zefektivnění produktivity a zlepšení spolupráce mezi konstruktéry.

Výuková verze zdarma!

Po stažení získáte přístup k celé řadě funkcí CAD/CAM aplikací Mastercam, včetně frézování, soustružení, soustružení-frézování, dřevoobrábění, víceosého frézování, drátového řezání, kreslení a dalších.