Search
Close this search box.

Frézování-soustružení

Programování Mastercam Mill-Turn zefektivňuje výkonná vícekanálová obráběcí centra pro zvýšení výkonu a bezpečnosti. Tyto víceúčelové CNC stroje omezují opakované seřizování, ruční manipulaci s díly, nadbytečné upínání a dobu nečinnosti, což zvyšuje produktivitu výroby.

Tento software využívá osvědčené dráhy nástrojů pro frézování a soustružení a zjednodušuje proces programování frézovacích a soustružnických strojů s nastavením úloh podle daného stroje ve vaší dílně.

  • Optimalizace, synchronizace a vizualizace v jediné platformě.
  • Automatizace pro snadnou správu složitých operací mezi jednotlivými kanály strojů.
  • Efektivní operace frézování, soustružení a vrtání s menším počtem seřizování.
  • Programování jednoduchých soustruhů i komplexních strojů.
Tento software pro programování kombinovaných soustruhů a frézek poskytuje sadu postupů pro programování složitých dílů a testování obráběcích strategií v jediném prostředí – ještě předtím, než se materiál dostane do stroje. Pomocí nástroje Mill-Turn můžete obrábět díly bez obav z nákladných kolizí nebo poškození stroje.
  • Automatizované nastavení úloh
  • Inteligentní dráhy nástrojů s rozpoznáním polotovaru
  • Účinná synchronizace ve stylu Ganttova diagramu nebo stromového diagramu
  • Intuitivní nástroje pro manipulaci s díly specifickými pro váš stroj
  • Úplná simulace stroje s přesnou vizuální zpětnou vazbou
  • Efektivní víceosé obrábění

Mastercam Mill-Turn poskytuje vlastní obráběcí prostředí, ve kterém jsou konfigurace a limity stroje zachyceny a graficky zobrazeny pro zajištění bezpečnosti a kvality.

Funkce

CAD pro CAM

Kompletní balík pro navrhování založený na potřebách strojařů, včetně návrhu drátěných modelů, ploch a těles; otevřete většinu CAD souborů v Mastercamu a získejte přístup k modelovacím a editovacím nástrojům pro CAM programátory, abyste mohli rychle zakládat a odebírat díly ze strojů.

Pokročilá technologie

Osvědčené dráhy nástrojů Mastercam, intuitivní manipulace s díly, automatizované nastavení úloh, podpora 3D nástrojů, přizpůsobené frézovací nástroje optimalizované pro soustružnicko-frézovací operace, odstraňování otřepů, podpora 2 až 5osých drah nástrojů, více věží, více vřeten a další – vše spravováno v jediném prostředí stroje.

Simulace stroje

Před zadáním kódu do obráběcího stroje detekujte kolize mezi polotovarem, nástrojem a součástmi stroje. Simulace stroje je bezpečný způsob, jak vyzkoušet 3osé, 4osé nebo 5osé dráhy nástrojů a vytvořit čisté, efektivní a přesné programy.

Mastercam Code Expert

Optimalizace pohybu stroje a synchronizace mezi revolvery a vřeteny pomocí tohoto nejmodernějšího rozhraní pro generování přesného a efektivního kódu.

Dynamic Motion™

Prodlužte životnost nástroje pomocí patentovaných strategií dráhy nástroje, které maximalizují rychlost odebírání materiálu a zkracují dobu cyklu.

Výhody partnerství

Díky našemu partnerství se skvělými společnostmi, jako je Sandvik Coromant®, získávají uživatelé Mastercam Mill-Turn výhody špičkových technologií, jako jsou automatizované strategie drah nástrojů PrimeTurning™ a nástroje CoroTurn®.

Vhodné doplňky

Často kladené dotazy

Co je programování CNC soustružnicko-frézovacího stroje?

Programování CNC frézování-soustružení zahrnuje vytváření drah nástrojů pomocí G-kódu pro ovládání soustružnicko-frézovacího stroje s počítačovým numerickým řízením (CNC). To umožňuje automatizaci stroje, kdy stroj obrábí díl podle specifikací vstupního kódu.

Co je CNC frézovací soustruh?

Frézovací soustruh provádí subtraktivní výrobu, při níž se materiál odebírá strategickými řeznými technikami. Na frézovacím soustruhu máte k dispozici možnosti frézky, kde se nástroje pohybují kolem kusu nepohyblivého materiálu, v kombinaci s možnostmi soustruhu, kde se nástroje pohybují po otáčejícím se kusu materiálu. CNC frézovací soustruh je schopen řezat díly naprogramované pomocí CAM softwaru, jako je Mastercam.

Jak se programuje CNC soustružnicko-frézovací centrum?

CNC soustružnicko-frézovací centrum se programuje stejně jako všechny stroje s počítačovým numerickým řízením pomocí softwaru CAM. Software, jako je Mastercam, se používá k vytvoření efektivního pohybu stroje pomocí G-kódu, který naprogramuje CNC frézovací soustruh a automatizuje výrobní proces.

Jaký je rozdíl mezi CNC frézováním a soustružením?

Frézování CNC je subtraktivní výrobní proces, při kterém se nástroje pohybují kolem stacionárního kusu základního materiálu, který je upevněn na místě pomocí různých způsobů uchycení. Při CNC soustružení se podobně odebírá materiál z polotovaru, ale místo toho, aby byl nehybný, se otáčí v soustružnické sestavě.

Jaký je nejlepší způsob programování CNC soustružnicko-frézovacího centra?

Soustružnicko-frézovacího centra přinášejí složitost, která se u mnoha jiných frézek nebo soustruhů nevyskytuje. Frézovací soustruhy často obsahují více revolverů s různými nástroji, z nichž některé mohou opracovávat díl současně. Z tohoto důvodu jsou nejdůležitějšími aspekty bezpečného a efektivního programování frézovacích soustruhů 1) robustní techniky programování frézek a soustruhů a 2) schopnost správně synchronizovat pohyb nástrojů z více míst.

Proč je užitečný software pro programování CNC frézek?

Software pro CNC frézování a soustružení eliminuje chyby, ke kterým může dojít při ručním programování soustružnicko-frézovacího stroje. Umožňuje také flexibilitu a nabízí metody přesného obrábění, které jsou při manuálním programování nemožné.

Výuková verze zdarma!

Po stažení získáte přístup k celé řadě funkcí CAD/CAM aplikací Mastercam, včetně frézování, soustružení, soustružení-frézování, dřevoobrábění, víceosého frézování, drátového řezání, kreslení a dalších.