Search
Close this search box.

Frézování

Poskytněte své dílně nejlepší možný základ pro rychlé a efektivní frézování. S Mastercam Mill budou vaše díly vyráběny rychleji, s vyšší přesností, kvalitou a opakovatelností, a to od metod pro všeobecné použití, jako je optimalizované frézování kapes, až po vysoce specializované dráhy nástrojů, jako je pětiosé turbínové frézování.

Mnoho výrobků, které denně používáme, je vyrobeno s pomocí Mastercam Mill. Tento software poskytuje celou řadu obráběcích strategií a mnoho dalšího. Frézovací řešení Mastercam lze přizpůsobit tomu, co vaše dílna potřebuje dnes, a snadno jej rozšířit tak, aby vyhovovalo vašim budoucím požadavkům na výrobu.

Kompletní balík pro navrhování založený na potřebách strojařů, včetně návrhu drátěných modelů, ploch a těles.

Široká škála modulů drah nástrojů, od špičkových 2D/3D dynamických strategií frézování až po víceosé a specializované možnosti, jako jsou Port Expert a Blade Expert.

Mastercam používá více lidí než jakýkoli jiný CAM software. Mastercam je navržen jako komplexní řešení pro efektivní výrobu, a to od návrhu CAD až po vytvoření finálního obrobeného dílu.

 

  • Kompletní 3D CAD modelování.
  • Kontextová nápověda dostupná ze všech dialogových oken.
  • Účinné víceosé řezání.
  • Snadné vytváření kapes, konturování a vrtání.
  • Inteligentní dráhy nástrojů s rozpoznáním polotovaru.
  • Spolehlivé 3D obrábění těles a povrchů.
  • Kompletní knihovna nástrojů a podpora vlastních nástrojů.

Funkce

Dynamic Motion™

Prodlužte životnost nástroje pomocí patentovaných strategií dráhy nástroje, které maximalizují rychlost odebírání materiálu a zkracují dobu cyklu.

Accelerated Finishing™

Využijte inovativní profilové nástroje a procesy zaměřené na vyšší efektivitu a produktivitu obrábění.

Pokročilé dráhy nástrojů

Snižte náklady a zkraťte dobu programování díky pokročilým drahám nástrojů, jako jsou Odstraňování otřepů a Stejná drsnost.

Výkonný CAD

Otevřete v Mastercamu prakticky libovolný soubor CAD a získejte přístup k modelovacím a editačním nástrojům pro CAM programátory, abyste mohli rychle zakládat a odebírat díly z obráběcích strojů.

Bezplatný software

Vyzkoušejte si světovou jedničku mezi CAM softwary. Stáhněte si bezplatně Mastercam Demo. Pomocí něj se naučíte Mastercam a seznámíte se s nejnovějšími pokroky v technologiích CAD/CAM softwarů.

Simulace stroje

Zjistěte kolize mezi obrobkem, nástrojem a součástmi stroje ještě před odesláním kódu do obráběcího stroje. Simulace stroje je bezpečný způsob, jak vyzkoušet 3osé, 4osé nebo 5osé dráhy nástrojů pro frézování a vytvořit čisté, efektivní a přesné programy.

Vhodné doplňky

Často kladené dotazy

Co je to proces frézování?

Frézování je běžný proces obrábění. Jedná se o druh odběrového obrábění, při kterém se z kusu základního materiálu vyřezává díl pomocí různých rotujících, rotačních fréz, jako je například čelní fréza.

Jaké jsou výhody CNC frézky?

CNC frézky mají oproti manuálnímu obrábění mnoho výhod. CNC frézování dokáže přesně reprodukovat proces obrábění podle přesných specifikací po celý den. Nejenže můžete dosáhnout náročných standardů, ale automatizace vede k drastickému zvýšení rychlosti a efektivity výroby oproti manuálnímu frézování.

Jak se mohu naučit používat frézovací software?

V závislosti na výběru softwaru máte různé možnosti, jak se naučit používat frézovací software. Například Mastercam je nejrozšířenějším frézovacím softwarem, takže naleznete řadu možností, jak se jej naučit používat. Tento frézovací software se můžete naučit používat na odborných školách, prostřednictvím online školení, pomocí výukových programů a možností školení poskytovaných Mastercamem a rozsáhlou celosvětovou sítí partnerů a prodejců Mastercamu.

 

Jaké jsou nevýhody frézovacího stroje?

Je obtížné nalézt nevýhodu frézovacího stroje, pokud by vašemu výrobnímu procesu neprospěl úplně jiný typ stroje, jako je například soustruh, frézovací soustruh nebo drátový/EDM stroj. Tyto náklady na investici do CNC frézky se mohou zdát jako nevýhoda ve srovnání s ruční frézkou. Je však pravděpodobné, že rozšířené možnosti obrábění a zvýšená produktivita a výhody efektivity tak rychle vynahradí počáteční investici, takže náklady na investici nejsou skutečně nevýhoda.

Jaký software se používá pro CNC frézky?

CAM software se používá k programování CNC frézek a pro vytváření drah nástrojů pomocí G-kódu k automatizaci procesu obrábění. CAM je zkratka pro počítačem řízenou výrobu nebo počítačem řízené obrábění. CAM software přebírá soubory obrobků vytvořené v softwaru pro počítačem řízené navrhování (CAD) a vytváří kód pro ovládání CNC strojů určených k řezání obrobku. Například Mastercam je CAM software s integrovaným CAD, ale můžete také importovat CAD soubory z prakticky jakéhokoli CAD softwaru a připravit je k obrábění na CNC frézce.

Jaký je rozdíl mezi 2D a 3D frézováním?

Rozdíl mezi 2D frézováním a 3D frézováním spočívá především v množství os stroje, které lze zadat na každém řádku NC kódu. Při 2D frézování se obvykle při daném pohybu na stroji využívají pouze osy x a y. V případě, že se jedná o 2D frézování, je nutné použít pouze tyto osy. Naproti tomu při 3D frézování lze využít současný pohyb osami x, y a z. Například při obrábění složitých povrchů, s jakými se setkáváme u součástí forem a výlisků, lze Mastercam Mill 3D použít k naprogramování libovolného složitého povrchu nebo sestavy povrchů.

Výuková verze zdarma!

Po stažení získáte přístup k celé řadě funkcí CAD/CAM aplikací Mastercam, včetně frézování, soustružení, soustružení-frézování, dřevoobrábění, víceosého frézování, drátového řezání, kreslení a dalších.