Search
Close this search box.

Accelerated Finishing

Technologie

Proč používat zrychlené dokončování?

Technologie zrychleného dokončování vám nabízí nové způsoby pro rychlejší práci

Naše strategie specifické pro frézy jsou navrženy tak, aby co nejlépe využívaly nejnovější pokroky v oblasti typů a tvarů nástrojů. Tyto nástroje vyžadují specializované a přesné řízení, aby bylo možné je bezpečně a maximálně využívat. S tím, jak se objevují nové konstrukce nástrojů, se musí technologie vyvíjet, aby se optimalizoval výkon.

Příklady tvarů nástrojů (l-r): oválný tvar, čočkovitý tvar, soudkovitý tvar, kuželový tvar.

Technologie Accelerated Finishing® je vyvíjena ve spojení s nejpokročilejšími, novými tvary řezných nástrojů. Patří mezi ně frézy oválného tvaru, soudkovité frézy, kuželové frézy, frézy ve tvaru čočky a nástroje ve tvaru soudku čočky. Naše strategie dráhy nástroje umožňují dosáhnout velkého efektivního řezného poloměru u nástrojů s malým průměrem.

Při použití technologie Accelerated Finishing můžete využít výhod nových konstrukcí řezných nástrojů a výhod, které nabízejí, pro zkrácení doby cyklu a zlepšení kvality povrchu.

Jak Accelerated Finishing funguje?

Accelerated Finishing je metoda obrábění, která poskytuje kvalitnější povrch za kratší dobu než tradiční dokončovací techniky. Pro pochopení výhod se podíváme na zrychlené dokončování v porovnání s tradičním dokončováním.

Tradiční dokončovací obrábění je časově nejnáročnějším článkem každého projektu CNC frézování. Je také nejdůležitější. Obvykle je 3D dokončování povrchu kompromisem mezi kvalitou povrchu a dobou cyklu, kdy vyšší kvalita znamená delší dobu cyklu.

Hloubka záběru je faktorem, který má obrovský vliv na kvalitu povrchu. Je závislá na poloměru řezného nástroje a kroku/odstupu, přičemž menší hloubka záběru se rovná lepší kvalitě povrchu. Dva způsoby, jak snížit hloubku záběru, jsou zmenšení kroku a zvětšení poloměru špičky nástroje.

Tradičním přístupem ke zlepšení kvality povrchu je zmenšení kroku. Tento přístup zvyšuje nejen dobu cyklu, ale také velikost NC souboru.

Naproti tomu zvětšením poloměru špičky nástroje se dosáhne mnohem lepšího povrchu při daném kroku bez prodloužení doby cyklu. Zvětšení poloměru špičky nástroje u tradičních kulových fréz však může způsobit problémy se zhoršeným dosahem v úzkých oblastech a potenciálními kolizemi s modelem.

Zde mohou pomoci nové profily nástrojů a technologie zrychleného dokončování.

Tato koncepce se navíc neomezuje pouze na víceosé aplikace. Podobných výhod můžete dosáhnout například u tříosých forem s šikmými stěnami. Všechny 3D vysokorychlostní dokončovací dráhy nástrojů Mastercam podporují technologii Accelerated Finishing, takže pro jejich použití na tříosém stroji není nutná licence pro víceosé obrábění.

Zde jsou videa s technologií Accelerated Finishing v akci:

Výuková verze zdarma!

Po stažení získáte přístup k celé řadě funkcí CAD/CAM aplikací Mastercam, včetně frézování, soustružení, soustružení-frézování, dřevoobrábění, víceosého frézování, drátového řezání, kreslení a dalších.